آیا هنگام بیان پیشینه‌ی تحقیق در پایان‌نامه باید دقیقاً متن پژوهش‌های پیشین نوشته شود؟

هنگام نگارش پیشینه‌ی تحقیق باید محتوای کارهای انجام‌شده در پایان‌نامه قید شود اما با جمله‌بندی متفاوت با متن اصلی و نباید عیناً جمله‌بندی نوشته‌شده در مرجع یا منبع مورد استفاده، کپی پیست (Copy&Paste) شود.
به عبارت دیگر، باید محتوای پژوهش انجام شده به منابع تحقیق ارجاع داده شود، نه اینکه دقیقاً نقل‌قول شود.

این کار مشابه محاوره‌های روزمره است. وقتی مطلبی را از کسی بیان می‌کنیم، دقیقاً از همان جمله‌بندی و واژگان فرد استفاده نمی‌کنیم بلکه مفهوم کلام فرد یا جمله‌ای مشابه جمله فرد را بیان می‌کنیم.

در بیان مطالب پایان‌نامه هم باید به همین شکل عمل شود و تحقیقاتی که قبلاً انجام‌شده با بیانی مشابه در پایان‌نامه نوشته شود، در غیر این صورت، نرم‌افزارهای اصالت‌سنج یا مشابهت سنج پایان‌نامه، میزان کپی برداری از منابع مورد استفاده را غیرمجاز یا غیرقابل‌قبول اعلام می‌نمایند.

اگر درصد مشابهت متن پایان‌نامه شما با سایر پایان‌نامه‌ها بالا است، جمله‌بندی آن بخش‌هایی از پایان‌نامه که از منابع دیگر استفاده شده، به‌ویژه بخش پیشینه‌ی تحقیق را تغییر دهید تا درصد مشابهت پایین بیاید.

اصالت‌سنجی یا بررسی اصالت پایان‌نامه چیست؟