این روزها شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در نوشتن کلماتی که به گذار «گذاشتن» یا گزار «گزاردن» ختم می‌شود، دچار تردید شده باشید. به‌ویژه در نوشتن عباراتی مانند بارگذاری، سپاسگزاری، قانون‌گذاری، نمازگزاری، برگزاری و مانند آن.

املای صحیح بارگذاری و بارگزاری

برای اینکه املای درست بارگذاری یا بارگزاری را یاد بگیریم، باید معنی «گزاردن» و «گذاشتن» را بدانیم.

تفاوت گزار و گذار

معنی گزاردن در فرهنگ دهخدا عبارت است از ادا کردن، انجام دادن، به‌جا آوردن، چنانکه در نماز، طاعت، حق، شکر، شغل، کار، مقصود، فرض، فریضه، حج از این واژه استفاده می‌شود.
معنی گذاشتن در فرهنگ دهخدا عبارت است از نهادن، هشتن، قرار دادن، وضع کردن و برجای نهادن.

«گذار» از ریشه «گذاشتن» است. این فعل به معنی قرار دادن و وضع کردن چیزی است. مثل گذاشتن کتاب در قفسه یا گذاشتن پول در جیب و … مانند امانت‌گذار، بارگذار، قانون‌گذار، بنیان‌گذار، نام‌گذاری، احترام گذاشتن و …
اما «گزار» از ریشه «گزاردن» است و از انجام عملی فیزیکی خبر نمی‌دهد. بلکه به معنی انجام دادن و به‌جا آوردن و ادا کردن است. مانند شکرگزار، نمازگزار، کارگزار، خدمت‌گزار، مناقصه گزار، برگزار کردن همایش، برگزاری جلسه یا مراسم و …

بارگذاری یا بارگزاری؟ کدام صحیح است؟

با توجه به اینکه قرار است فایل، نرم‌افزار یا اطلاعات در جایی قرار داده شود و «قرار گرفتن» از معانی مصدر «گذاشتن» است، باید از کلمه صحیح «بار‌گذاری» استفاده شود. بارگذاری واژه فارسی معادل عبارت Loading و Upload است.

هر متنی نیاز به ویرایش دارد.

توصیه می‌شود پیش از ارائه‌ی رسمی، اداری یا دانشگاهی متن‌ها یا فایل‌های متنی، «به‌ویژه پایان‌نامه و کتاب»، از یک ویراستار برای بررسی، ویرایش و اصلاح متن خود کمک بگیرید.

خبر خوب این است که متخصصان ما مسلط به انواع نرم‌افزارهای تولید و ویرایش متون فارسی، عربی و انگلیسی، با تجربه‌ی حضور فعال در جلسات متعدد دفاع از پایان‌نامه و آشنا با انواع ایرادات ویرایشی و نگارشی، آماده ارائه‌ی خدمات ویراستاری به شما عزیزان هستند و طبق دستورالعمل و فرمت موردنظر شما، اقدام به ویرایش متن، کتاب و پایان‌نامه می‌نمایند و در پایان، متنی ویرایش شده و مورد قبول به شما تحویل خواهند داد.