در این آموزش یاد می‌دهیم که چگونه در eFootball 2022 یا PES 2022، حلقه دور بازیکنان را حذف یا غیرفعال کنید.