– شرایط و نحوه‌ی استخدامی در گوگل
– آشنایی با روال مصاحبه‌ی شرکت گوگل
– گوگل ایرانی‌ها را استخدام می كند؟
– تخصص‌های مورد نیاز گوگل
– محیط کاری و امکانات رفاهی گوگل
– شرکت اپل جزء 4 شرکت سطح اول آمریکا نیست!
– و کلی مطالب شنیدنی دیگر

 

لایو اینستاگرام

 

قسمت اول مصاحبه

 

قسمت دوم مصاحبه

آیا باید خود را با دیگران مقایسه کنیم؟
در این مطلب مقایسه کردن خود با دیگران را مورد بررسی قرار داده و راه‌کارهایی برای آن ارائه داده‌ایم.