با این آموزش مشکل عدم اتصال بازی کال اف دیوتی وارزون حل خواهد شد.