آیا می‌توان گفت همایش‌هایی که در سیویلیکا یا پایگاه‌های مشابه نمایه می‌شوند یا کنفرانس‌هایی که این وب‌سایت‌ها از آنها حمایت می‌کند، دارای اعتبار علمی هستند؟


سیویلیکا یا پایگاه‌های مشابه، یک پایگاه نمایه‌سازی خصوصی هستند که با توجه به سیاست‌های موردنظر گردانندگان آن‌ها اقدام به همکاری، حمایت یا نمایه‌سازی مقالات همایش‌های مختلف می‌کند و این موضوع دلیلی بر اعتبار علمی آن همایش یا کنفرانس برای دریافت نمره مقاله نمی‌باشد.

به‌طورکلی تنها مقالاتی مورد تایید هستند که شرایط مندرج در بخشنامه‌های پژوهشی دانشگاه در آن‌ها رعایت شده باشد.