ازآنجایی‌که واتساپ مانند تلگرام بخشی برای ذخیره‌سازی پیام‌ها ندارد، می‌توانید با این دو روش پیام‌های مورد نیاز را ذخیره و بایگانی کنید:

روش اول
عبارت زیر را برای یکی از نزدیکانتان ارسال کنید، سپس لینک ایجاد شده را لمس کنید.
wa.me/98yournumber
به جای yournumber شماره تماس خودتان را بدون صفر اولیه بنویسید.
مثال:
wa.me/989001110011
از این طریق می‌توانید وارد بخش خصوصی حساب کاربری خود در واتساپ شوید و پیام‌های مورد نیاز را آنجا ذخیره و بایگانی کنید.

روش دوم
یگ گروه دو نفره ایجاد کنید، سپس نفر دوم را از گروه حذف کنید.
از این به بعد می‌توانید پیام‌های مورد نیاز را در این گروه ذخیره کنید.
پیشنهاد می‌شود بخش موردنظر را pin یا سنجاق کنید تا به‌راحتی به آن دسترسی پیدا کنید.

+1