نحوه‌ی محاسبه‌ی شهریه‌ی پایان‌نامه در دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟
آیا پرداخت شهریه‌ی پایان‌نامه ارتباط مستقیم با تصویب پروپوزال یا دفاع از پایان‌نامه دارد؟

نحوه‌ی محاسبه‌ی شهریه‌ی پایان‌نامه در دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به سال ثبت‌نام دانشجو متفاوت است. می‌توانید این موضوع را از قسمت شهریه دانشگاه خود سؤال کنید. اما پرداخت شهریه پایان‌نامه ارتباطی با تصویب یا عدم تصویب پروپوزال ندارد.
اگر دانشجو علاوه بر پایان‌نامه، واحد دیگری داشته باشد مانند سمینار، باید هم شهریه ثابت و هم شهریه متغیر پرداخت کند اما در ترم‌های آتی که تنها پایان‌نامه باقی مانده و مابقی واحدها گذرانده شده ‌است، باید پایان‌نامه را در سامانه آموزش تمدید و نصف شهریه‌ی ثابت را پرداخت کند.
درصورتی‌که جلسه دفاع از پایان‌نامه برگزار شده باشد، تاریخ دفاع، تاریخ فارغ‌التحصیلی محسوب شده و دیگر نیازی به تمدید پایان‌نامه و پرداخت شهریه نمی‌باشد.