تالار گفتگودسته بندی: سبک زندگیتفاوت استراتژی ثروتمندان و فقرا

در این مبحث کلمه “ثروتمند” و “فقیر” تنها مربوط به زمینه مالی نیست!

چه بسیار انسان‌هایی هستند که ازنظر مالی غنی ولی در سایر ابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند که به این گروه ثروتمند نمی‌گویند بلکه پولدار می‌گویند.

هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات و نکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری و زندگی است.

تفاوت اول:

ثروتمندان باور دارند که من خودم زندگی خودم را می‌سازم.

فقرا باور دارند که زندگی برای من تصادفی پیش می‌آید و منتظر شانس هستند.

تفاوت دوم:

ثروتمندان با هدف برنده شدن بازی می‌کنند.

فقرا با هدف بازنده نشدن بازی می‌کنند.

تفاوت سوم:

ثروتمندان تعهد به ثروتمند شدن دارند.

فقرا آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

تفاوت چهارم:

ثروتمندان گسترده و بزرگ می‌اندیشند.

فقرا محدود و کوچک می‌اندیشند.

تفاوت پنجم:

ثروتمندان بر روی فرصت‌ها تمرکز می‌کنند.

فقرا بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوت ششم:

ثروتمندان افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند و آن‌ها را تحسین می‌کنند.

فقرا از ثروتمندان بیزار و متنفر هستند.

تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدم‌های مثبت و موفق معاشرت می‌کنند.

فقرا با آدم‌های منفی و شکست‌خورده معاشرت می‌کنند.

تفاوت هشتم:

ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزش‌هایشان هستند.

فقرا از تبلیغ خود و ارزش‌هایشان خجالت می‌کشند.

تفاوت نهم:

ثروتمندان مشکلات خود را کوچک و حل‌شدنی می‌دانند.

فقرا مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می‌پندارند.

تفاوت دهم:

ثروتمندان گیرنده و درخواست‌کننده‌هایی عالی هستند.

فقرا گیرنده و درخواست‌کننده‌هایی ضعیفی هستند.

تفاوت یازدهم:

ثروتمندان ترجیح می‌دهند تا بر اساس نتایج و عملکرد به وجود آمده، پول دریافت کنند.

فقرا ترجیح می‌دهند تا بر اساس زمان و مدت کارکرد خود، پول دریافت کنند.

تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به “همه باهم” می‌اندیشند.

فقرا به “این یا آن” می‌اندیشند.

تفاوت سیزدهم:

ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می‌کنند.

فقرا روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

تفاوت چهاردهم:

ثروتمندان پول‌هایشان را به‌درستی اداره و مدیریت می‌کنند.

فقرا پول‌هایشان را نادرست اداره و مدیریت می‌کنند.

تفاوت پانزدهم:

ثروتمندان کاری می‌کنند که پول برای آن‌ها کار کند.

فقرا طوری هستند که برای پول کار می‌کنند.

تفاوت شانزدهم:

ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می‌کنند.

فقرا به ترس اجازه می‌دهند که متوقفشان کند.

تفاوت هفدهم:

ثروتمندان همیشه در حال یادگیری و رشد هستند.

فقرا فکرمی‌کنند که همه چیز را می‌دانند.

انسان‌ها همانگونه که می‌اندیشند و عمل می‌کنند، سرنوشت خود را می سازند.

شما می خواهید جزو کدام دسته باشید؟

تصمیم بگیرید و عمل کنید.

5 ستاره از 1 رأی
کپی لینک   https://karoonmedia.ir/?p=1562
اشتراک در telegram اشتراک در facebook اشتراک در pinterest اشتراک در twitter اشتراک در reddit اشتراک در linkedin اشتراک در blogger اشتراک در vk اشتراک در ok اشتراک در tumblr اشتراک در mix اشتراک در facenama اشتراک در evernote اشتراک در Email اشتراک در print