تالار گفتگودسته بندی: آموزشی و پژوهشیاسم چه کسانی را می‌توان در مقاله نوشت؟

اسم چه کسانی را می توان در مقاله نوشت؟

آیا می‌توانم اسم یکی از دوستانم را در مقاله بنویسم؟

طبق بخشنامه شماره 73/299920 مورخ 92/9/9 ، دانشجو، باید نویسنده اول و آدرس‌دهی به نام واحد محل تحصیل دانشجو باشد و استاد راهنما، نفر دوم و نویسنده مسئول (عهده‌دار مکاتبات یا Corresponding Author) و ستاره‌دار و آدرس‌دهی به نام دانشگاه آزاد اسلامی و استاد مشاور، نفر سوم و آدرس‌دهی به نام دانشگاه آزاد اسلامی باشد. 

طبق بخشنامه شماره 73/34519 مورخ 92/2/12 ، درصورتیکه نام فرد دیگری به غیر از نام دانشجو، استاد راهنما و مشاور در تیم نویسندگان مقاله قید شود به مقاله نمره‌ای اختصاص داده نمی شود.

5 ستاره
کپی لینک   https://karoonmedia.ir/?p=1605
اشتراک در telegram اشتراک در facebook اشتراک در pinterest اشتراک در twitter اشتراک در reddit اشتراک در linkedin اشتراک در blogger اشتراک در vk اشتراک در ok اشتراک در tumblr اشتراک در mix اشتراک در facenama اشتراک در evernote اشتراک در Email اشتراک در print