تالار گفتگودسته بندی: مطالب پژوهشیروش آدرس دهی و ترتیب نویسندگان مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی
در آدرس دهی، دانشجو، باید نفر اول و استاد راهنما، نفر دوم و ستاره‌دار به معنای نویسنده مسئول (عهده‌دار مکاتبات یا Corresponding Author) و در صورت داشتن مشاور، استاد مشاور، نفر سوم باشد.
*****
نمونه‌ی آدرس دهی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
(مثال: رشته کامپیوتر)

نمونه‌ی آدرس دهی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

نمونه‌ی آدرس دهی دانشجوی واحد اهواز و استاد راهنمایی که هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نیست
(مثال: هیئت علمی دانشگاه چمران)
در اینگونه موارد که استاد راهنما عضو هیئت علمی واحد اهواز نیست، باید ابتدا آدرس دانشگاه آزاد اسلامی را به طور صحیح ذکر نماید و سپس آدرس محل خدمت خود را بعد از آدرس دانشگاه آزاد اسلامی بنویسد. در صورت عدم رعایت این امر، مقاله مربوطه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و نمره‌ای به آن داده نخواهد شد.
نمونه‌ی آدرس دهی دانشجوی واحد اهواز و استاد راهنمایی که هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نیست
*****
*****

شرایط پذیرش مقالات مستخرج از پایان نامه، طرح پژوهشی و سایر


کپی لینک   https://karoonmedia.ir/?p=1185
اشتراک در telegram اشتراک در facebook اشتراک در pinterest اشتراک در twitter اشتراک در reddit اشتراک در linkedin اشتراک در blogger اشتراک در vk اشتراک در ok اشتراک در tumblr اشتراک در mix اشتراک در cloob اشتراک در facenama اشتراک در evernote اشتراک در Email اشتراک در print