بعضی‌اوقات به خاطر نصب فونت‌های غیراستاندارد یا نصب یک برنامه‌ی جدید فونت‌های ویندوز دچار مشکل می‌شوند و در بخش‌های مختلف به صورت مورب یا Italic نمایش داده می‌شوند.

بهترین و سریع‌ترین راهکار برای رفع این مشکل نصب نرم‌افزار EUupdate است.