زمان مناسب برای ارائه‌ی مستندات مقاله و اخذ نمره‌ی آن چه زمانی است؟
پیش از دفاع یا پس از آن؟

مستندات مقاله در مقطع ارشد، باید پس از برگزاری جلسه‌ی دفاع ارائه شود. خانم‌ها و آقایانی که پایان خدمت دارند، حداکثر یکسال و افرادی که پایان خدمت ندارند، سه ماه بعد از دفاع فرصت دارند تا مستندات خود را ارائه دهند.
(متن بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی: مهلت ارائه مقاله، شش ماه در صورت داشتن کارت پایان خدمت (برای مشمولان سه ماه) با مجوز گروه و یکسال با مجوز معاونت محترم پژوهش و فناوری واحد).
اما در مقطع دکتری، دانشجویان باید پیش از برگزاری جلسه‌ی دفاع، مستندات مقاله خود را ارائه دهند تا مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر شود.