توضیحات

قالب آماده پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با تنظیمات نگارشی منطبق با آخرین دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه در قالب فایل Word و PDF 

دیگر برای طراحی، تایپ و تنظیم صفحات مهم وقت صرف نکنید
با خیال راحت و بدون نگرانی به نگارش پایان نامه خود بپردازید
کافی است متن پایان نامه خود را در این قالب آماده کپی کنید و به ادامه‌ی کار بپردازید
هدیه ویژه: فایل ضمیمه‌ی نوع فونت، اندازه و استایل آماده‌ی فونت‌های بخش‌های مختلف پایان نامه

این فایل مشتمل بر صفحات زیر است:
بسم الله
صفحه عنوان فارسی
صفحه عنوان انگلیسی
چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
صفحه درج صورتجلسه
منشور اخلاق پژوهش
فرم اصالت پایان نامه
صفحه سپاسگزاری
صفحه تقدیم
فهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها
صفحه عنوان فصل