تالار گفتگودسته بندی: مطالب پژوهشیپیش از برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه باید چه اقداماتی انجام شود؟

پیش از برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه باید چه اقداماتی انجام شود؟

حداقل، پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب پایان‌نامه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند از پایان‌نامه‌ی خود دفاع کنند.

دانشجویان می‌بایست پیش از برگزاری جلسه دفاع، ضمن هماهنگی با اساتید راهنما و مشاور (در صورت وجود)، یک نسخه از پایان‌نامه را جهت بررسی و تأیید در اختیار اساتید راهنما و مشاور (در صورت وجود) قرار دهند.

دانشجویان می‌بایست پس از تأیید پایان‌نامه و صدور مجوز دفاع توسط اساتید راهنما و مشاور، ضمن هماهنگی با مدیر گروه، نسبت به تکمیل فرم‌های آمادگی دفاع (حداقل دو هفته پیش از دفاع) و تحویل آن‌ها به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اقدام نمایند.

لینک دانلود فرم‌های آمادگی دفاع

نکات مهم:
– پیش از برگزاری جلسه دفاع، دانشجویان باید حداقل در پنج جلسه‌ی دفاع سایر دانشجویان هم رشته با خود (یکسان بودن گرایش دانشجویان اهمیت چندانی ندارد.) شرکت نموده و فرم مربوطه را (موجود در فرم‌های آمادگی دفاع) به امضای استاد ناظر جلسه برساند.

– پیش از برگزاری جلسه دفاع، دانشجویان باید از تمدید پایان‌نامه خود در سامانه آموزش، اطمینان حاصل نمایند. در صورت عدم تمدید پایان‌نامه، مجوز برگزاری جلسه دفاع توسط آموزش صادر نخواهد شد.

– پیش از برگزاری جلسه دفاع، باید فایل پایان نامه (در قالب فایل word) جهت بررسی و اصالت سنجی تحویل دفتر پژوهش دانشکده گردد (میزان شباهت متن پایان‌نامه با سایر پایان‌نامه‌های کشور باید کمتر از 35 درصد باشد) و پس از تایید و تکمیل فرم مربوطه (موجود در فرم‌های آمادگی دفاع) به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل داده شود.

– پیش از برگزاری جلسه دفاع، دانشجویان باید نسبت به تسویه حساب شهریه اقدام نمایند. در غیر این صورت، مجوز برگزاری جلسه دفاع توسط امور شهریه صادر نخواهد شد.

– بعد از تعیین تاریخ دفاع و ثبت و امضای آن در فرم مجوز دفاع توسط مدیر گروه، دانشجویان باید برای اخذ کد پایان‌نامه و ثبت در سامانه‌ی پایان‌نامه‌ها به دفتر تحصیلات تکمیلی، واقع در طبقه سوم ساختمان اداری، مراجعه نمایند. در صورت عدم اخذ کد پایان نامه، امکان برگزاری جلسه دفاع میسر نخواهد شد.

– بعد از اخذ کد پایان‌نامه و پیش از برگزاری جلسه دفاع، باید فایل چکیده پایان‌نامه (در قالب فایل word)، توسط دانشجو در سامانه پایان‌نامه بارگذاری (Upload) شود، در غیر این صورت، مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد.


کپی لینک   http://karoonmedia.ir/?p=1737
اشتراک در telegram اشتراک در facebook اشتراک در pinterest اشتراک در twitter اشتراک در reddit اشتراک در linkedin اشتراک در blogger اشتراک در vk اشتراک در ok اشتراک در tumblr اشتراک در mix اشتراک در cloob اشتراک در facenama اشتراک در evernote اشتراک در Email اشتراک در print