تالار گفتگودسته بندی: مطالب پژوهشیترتیب نویسنده ها در مقالات مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

ترتیب نویسنده ها در مقالات مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

نام دانشجو اول نوشته می شود و استاد راهنما نفر دوم و  استاد مشاور نفر سوم
استاد راهنما باید ستاره دار باشد به این معنی که «نویسنده مسئول» یا «عهده دار مکاتبات» (Corresponding Author) است.


کپی لینک   http://karoonmedia.ir/?p=1190
اشتراک در telegram اشتراک در facebook اشتراک در pinterest اشتراک در twitter اشتراک در reddit اشتراک در linkedin اشتراک در blogger اشتراک در vk اشتراک در ok اشتراک در tumblr اشتراک در mix اشتراک در cloob اشتراک در facenama اشتراک در evernote اشتراک در Email اشتراک در print