هزینه‌ی تبلیغ در بالای صفحات (pages) و پست‌ها (posts) در اندازه‌ی (728×90 پیکسل): ماهانه 500 هزار تومان

هزینه‌ی تبلیغ در بالای صفحات (pages) و پست‌ها (posts) در اندازه‌ی (364×90 پیکسل): ماهانه 250 هزار تومان

هزینه‌ی تبلیغ در بالای صفحات (pages) و پست‌ها (posts) در اندازه‌ی (497×79 پیکسل): ماهانه 300 هزار تومان


هزینه‌ی تبلیغ در پایین صفحات (pages) و پست‌ها (posts) در اندازه‌ی (728×90 پیکسل): ماهانه 200 هزار تومان

هزینه‌ی تبلیغ در پایین صفحات (pages) و پست‌ها (posts) در اندازه‌ی (364×90 پیکسل): ماهانه 100 هزار تومان

هزینه‌ی تبلیغ در بالای صفحات (pages) و پست‌ها (posts) در اندازه‌ی (497×79 پیکسل): ماهانه 150 هزار تومان

هزینه‌ی تبلیغ در بالای صفحات (pages) و پست‌ها (posts) در اندازه‌ی (300×300 پیکسل): ماهانه 200 هزار تومان


هزینه‌ی تبلیغ در بخش کناری سایت در اندازه‌ی (240×240 پیکسل): ماهانه 500 هزار تومان

هزینه‌ی تبلیغ در بخش کناری سایت در اندازه‌ی (240×120 پیکسل): ماهانه 250 هزار تومان

هزینه‌ی تبلیغ در بخش کناری سایت در اندازه‌ی (120×120 پیکسل): ماهانه 125 هزار تومان


کپی لینک   http://karoonmedia.ir/?p=3170
اشتراک در telegram اشتراک در facebook اشتراک در pinterest اشتراک در twitter اشتراک در reddit اشتراک در linkedin اشتراک در blogger اشتراک در vk اشتراک در ok اشتراک در tumblr اشتراک در mix اشتراک در cloob اشتراک در facenama اشتراک در evernote اشتراک در Email اشتراک در print